Liikmeskond

Korp! Lembela liikmeks võib olla eestimeelne naissoost isik, kes on või on olnud immatrikuleeritud (magistriõpet võimaldavasse) kõrgkooli ja oskab eesti keelt. Praegu kuulub korp! Lembelasse ligikaudu 170 liiget.

Olles korporatsioonis, on liikmetel oma staatus ning võimalus end tõestada ja proovile panna erinevates ametites. Staatuse järgi jaotatakse korporatsiooni liikmed järgmiselt: auvilistlane (auvil!), vilistlane (vil!), kuldrebane (kuldreb!), kaasvõitleja (ksv!), buršvilistlane (b!vil!), rebane (reb!).


Esinaine
ksv! Merli Kesküla
Abiesinaine
ksv! Kristiina Konno
Kirjatoimetaja
ksv! Triin Vendik
Laekur
ksv! Krista Liimal
Rebasevanem
ksv! Jevgenia Uusväli

Vilistlaskogu juhatus 2018. aastal

Vil!kogu esinaine - vil! Esta Rahno

Vil!kogu abiesinaine - vil! Liina Haas

Vil!kogu laekur - vil! Erle Uus

Laiendatud juhatus 2018/I

Abikirjatoimetaja -  b!vil! Sandra Elisabeth Saar

Magister cantandi - ksv! Kristel Veerus

Majavanem - ksv! Gertu Margus

Magister referendi - ksv! Evelin Kivimaa 

Magister colori - ksv! Keirin Ritval

Arhivaar - vil! Maria Juurmaa

Spordiorganisaator - ksv! Anete Viise

Magister abacus - ksv! Kadri Liis Leht

Juhatuse liikmed

Juhatuse liige on Mari-Liis Eller 

Juhatuse liige on Esta Rahno 

Juhatuse liige on Tuuli Ojasalu