Liikmeskond

Korp! Lembela liikmeks võib olla eestimeelne naissoost isik, kes on või on olnud immatrikuleeritud (doktoriõpet võimaldavasse) Eesti ülikooli ja oskab eesti keelt. Praegu kuulub korp! Lembelasse ligikaudu 170 liiget.

Olles korporatsioonis, on liikmetel oma staatus ning võimalus end tõestada ja proovile panna erinevates ametites. Staatuse järgi jaotatakse korporatsiooni liikmed järgmiselt: auvilistlane (auvil!), vilistlane (vil!), kuldrebane (kuldreb!), kaasvõitleja (ksv!), buršvilistlane (b!vil!), rebane (reb!).Esinaine
ksv! Kadi-Kaisa Kaljuveer
Abiesinaine
ksv! Anni Katkosild
Kirjatoimetaja
ksv! Tuuli Türk
Laekur
ksv! Kertu Vaino
Rebasevanem
ksv! Kristine Kivimäe

Vilistlaskogu juhatus 2016. aastal

Vil!kogu esinaine - vil! Malle Oberpal

Vil!kogu abiesinaine - vil! Maarja Mänd

Vil!kogu laekur - vil! Triin Kukk

Laiendatud juhatus 2016/II

Abikirjatoimetaja kohusetäitjad - reb! Kaidi Kätlyn Reiman ja reb! Reeli Erik

Magister cantandi - ksv! Merli Kesküla

Majavanem - ksv! Ingrid Liivak

Magister referendi - vil! Katri Hoogand

Magister colori - ksv! Hanna-Marleen Penno

Arhivaar - ksv! Eva Branten

Spordiorganisaator - ksv! Krista Liimal

Magister abacus - ksv! Kristiina Konno

Juhatuse liikmed

Juhatuse liige on Mari-Liis Eller 

Juhatuse liige on Esta Rahno 

Juhatuse liige on Tuuli Ojasalu