Põhiväärtused

Korporatsioon Lembela on akadeemiline organisatsioon – tähtsustame haridust ja haritust. Peame oluliseks akadeemiliste teadmiste arendamist, au sees on sportlikud ja kultuurilised tegevused. Tähtis on liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine ja viisaka etiketi järgimine.

Meie põhiväärtusi kannavad kolm lipuvärvi:

Meie jaoks on oluline isamaaliste väärtuste hoidmine ja meelsuse kujundamine, õppides ja õpetades noori armastama oma maad – Eestit.

Oleme ka sidususe loojad ja hoidjad ühiskonnas – korporatsioonist võib leida inimesi väga erinevatest ühiskonnakihtidest, staatusest, asukohast, erialalt ja vanuselt.

Külg-külje kõrval sõpruses-aususes-kohusetruuduses koostoimides loome ja süvendame inimeste- ja põlvkondadevahelist sidusust ning ühiskonna terviklikkust.

Korp! Lembela on apoliitiline organisatsioon.

Constantia ad finem ducit! (Püsivus viib sihile!)