Taasasutamine

1988 oli pöördeline aasta Eesti jaoks. Toimus paljude senikehtinud tõdede ümberhindamine ja ühiskond väljendas selget tahet pöörduda demokraatia poole. Sotsiaalne elu oli muutunud väga aktiivseks. 

1990. aastaks oli taastamata veel üks kunagine naiskorporatsioon. Sel ajal elas enamus korp! Lembela vilistlastest peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses. Juhuslikult kohtusid korp! Lembela vanem vilistlane Alice Roolaid ja tulevane taasasutaja Evelin Müüripeal Tallinna Konservatooriumis. Lähemalt tuttavaks saades muutus mõte korp! Lembela taastamisest üha tõelisemaks. Viimaks otsustasidki kuus Pedagoogilise Instituudi tudengit taastada Tallinnas korporatsiooni Lembela.

                         Lembela taasasutajad

30. märtsil 1990. aastal toimus vanemate vilistlaste kaasabil taastamiskoosolek Tallinnas. Esimeseks esinaiseks valiti Evelin Müüripeal. Taastati Tartu ülikooli arhiivist pärinev algne 1924. a põhikiri. Kodukord taastati mälu järgi. 

3. juunil 1990. aastal kinkisid  vilistlased Evi Paas, Alice Roolaid ja Elfriede Marran korp! Lembelale uue lipu.  

5. oktoobril 1990. aastal toimus kommerss, kus taasasutajad Evelin Müüripeal, Epp Hergauk, Kristiina Mendel ja Anu Luks said pähe värviteklid. 66. aastapäeval toimus Tallinnas Kaarli kirikus korp! Lembela lipu õnnistamine, sellele järgnes pidulik aktus Tallinna Raekojas. Õhtul toimus bankett Estonia Teatri talveaias.  


Korp! Lembela taasasutamine 1990.a Tallinna Raekojas

Seega oli taastamisega lõpule jõutud ning tuli asuda edasi tegutsema. Esimesed aastad kulusidki traditsioonide sisseseadmisele ning oma koha leidmisele. Alustati iganädalaste koosolekutega, toimusid referaadiõhtud, cantus- ja rebasetunnid ning muud üritused, mis kuuluvad korporatsioonielu juurde. Aastate jooksul on välja kujunenud suuremad traditsioonilised üritused, kuhu kogunevad esindused ka teistest akadeemilistest organisatsioonidest. Vastlapäeva aegu toimub liulaskmine uiskudel ehk Lembeliug mõnel Tallinna liuväljal. Kõige pikemate traditsioonidega ettevõtmine on Lembelauluks kutsutud lembe-ja naljalaulude võistlus, mida peetakse 1994. aastast alates. 

Juunis 1997. aastal sõlmiti sõprusleping korp! Leolaga. Sel ajal oli tegu ainulaadse ning julge sammuga: Eestis tegutsevad meeskorporatsioonid ei olnud enne naiskorporatsioonidega selliseid lepinguid sõlminud.

1998. aastal taastati vilistlaste eestvedamisel vapikilp. Kui korp! Lembela 1990. a taastati, siis ei olnud vanast vapist alles rohkem kui mälestused ja fragmendid paaril üldpildil. Kohe ei olnud võimalik seda taastada, sest oli pakilisemaid probleeme: tuli ju kõigepealt üles ehitada organisatsioon. 

1998. aasta kevadest hakkas ilmuma korp! Lembela ajaleht "Constantia", kus kõik liikmed saavad jagada oma mälestusi ja avaldada arvamust.

4. oktoobril 2008 toimus esimene rebaselend pärast korp! Lembela taasasutamist. Lembela asumine püsivasse konvendiruumi on muutnud rebaselennud üsna sagedaseks. Kõik rebaste lendamise katsed on siiani ebaõnnestunud.

29. mail 2011 allkirjastati pikaajalise sõpruse tunnustamiseks kartell-leping läti naiskorporatsiooniga Selga.

2017. aasta talvel kolis korp! Lembela oma praegusesse konvendikorterisse Kaarli puiesteel.