Traditsioonid

Lisaks argitegemistele ja ametlikele sündmustele on korporatsioon Lembelal ka traditsioonilisi üritusi, millest on oodatud osa võtma kõik akadeemilised organisatsioonid.

Traditsiooniks on saanud, et vastlapäeva tähistab korp! Lembela uisutamisega, kuhu on kutsutud kõik akadeemilised organisatsioonid oma sõprade ja tuttavatega. Keha soojendamiseks pakutakse teed ja maitsvaid vastlakukleid. Pärast uisutamist toimub seltskondlik järelüritus, kust ei puudu ka soe hõõgvein.

Lembeliug

Traditsiooniks on kujunenud korporatsioon Lembela poolt korraldatav veredoonorlusvõistlus akadeemiliste organisatsioonide vahel. Heategusid ei saa kunagi olla liiga palju! Pärast võistlust tehakse kokkuvõtted ja tunnustatakse akadeemilist organisatsiooni, kelle liikmed on kõige innukamalt käinud verd andmas.

Kõige suurem korp! Lembela korraldatav üritus on lembe- ja naljalaulude võistlus, millest on kutsutud osa võtma kõik akadeemilised organisatsioonid. Toimub kaks võistlust: esmalt esitatakse varem ette valmistatud lembelaul ning teises osas naljalaul, mis on kohapeal välja mõeldud vastavalt võistlejatele antud ülesandele. Võitja selgitab välja žürii, kuhu kuuluvad avaliku elu tegelased ja muusikaga seotud inimesed. Kõige rohkem on Lembelaulult peaauhinna koju viinud korp! Vironia, kelle konvendis on tavaliselt toimunud ka järelpidu. Naljalaulu võitja selgitab välja publik. Eriauhinna saab lembelensade lemmikuks kujunenud laul. Pärast auhindade väljakuulutamist toimub tantsimine ja meeleolukas järelpidu koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega.

Iga semestri alguses toimuvad külalisõhtud, kuhu on oodatud kõik, keda huvitab meiega liitumine. Külalisõhtul on naistudengitel võimalus tutvuda korp! Lembela ajaloo ja tegevusega ning kuulata rebasereferaati. Kui ametlik osa on läbi saanud, siis on võimalik vabamas vormis vestelda huvipakkuvatel teemadel ja omavahel tutvuda.

Kevadsemestril toimuvad korp! Lembela elus kõige suurejoonelisemad üritused nagu Eesti Vabariigi aastapäev, lembe-ja naljalaulude võistlus ning volbriöö. 24. veebruari hommikul minnakse päikesetõusul Eesti Vabariigi lipuheiskamise tseremooniale ning seejärel toimub akadeemiliste organisatsioonide rongkäik. Pärast rongkäiku toimub pidulik koosviibimine mõnes hubases restoranis.

Lipuvalved Toompea lossi hoovis Vabariigi aastapäeval  

Kevadsemestri haripunktiks on Tartus aprillikuu viimasel õhtul ja ööl toimuv volber. Selle raames toimub akadeemiliste organisatsioonide rongkäik ja üheks päevaks antakse võim Tartu linnas üle tudengitele. Pärast südaööd on akadeemiliste organisatsioonide uksed kõigile avatud ja välja on pakutud meeleolukad kavad öö sisustamiseks. Esinevad tuntud ansamblid, muusikakollektiivid, etendatakse rebaseteatreid, mõned organisatsioonid pakuvad oma hoovis grill-liha ja muud head-paremat, käib tants ja trall. Hommikul toimuvad erinevates organisatsioonides kaatripäevad või supihommikud, kus saab kosutavat sööki ja jooki, et pärast eelmise öö sündmusi taas end värskena tunda.

Volbrirongkäik

Kuigi suvel on akadeemilises elus puhkus, toimuvad siiski suvepäevad nii omakeskis kui ka koos mitmete teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Külastatakse kauneid ja põnevaid Eestimaa paiku ning veedetakse üheskoos lõbusalt aega.

Lisaks eespool mainitud üritustele toimuvad igal semestril ka mittetraditsioonilised üritused ja ettevõtmised: stiilipeod, kokteili- ja tantsuõhtud ning kontserdi- ja teatrikülastused. Koosviibimisi korraldatakse ise, koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega ning külastatakse ka teiste organisatsioonide üritusi. 

Tegevust on palju-palju ja igavaid õhtuid ei ole enam Sinu elus olemas!