Akadeemiliste organisatsioonide doonorluse võistlus on lõppenud ning tulemused selgunud!


6. mai 2013
Selleks õppeaastaks on akadeemiliste organisatsioonide doonorluse võistlus lõppenud! 
Tulemused on järgmised:
I koht korp! Sakala
II koht korp! Rotalia
III koht EÜS

Suur suur tänu kõigile, kes võistlusel osalesid ning andsid nõnda panuse Eesti tervisesse!
Parim naisorganisatsioon on korp! Filiae Patriae.
Tublim Tallinna organisatsioon on korp! Rotalia ning edukaim Tartu organisatsioon korp! Sakala.
Korp! Lembela saavutas Tallinnas 4. koha ning üldarvestuses 12. koha.

Kokku annetati verd 448 korral ehk kokku 201,6 liitrit.
Esimest korda käis verd andmas 27 inimest.