Korp! Lembela tähistab 89. aastapäeva


24. oktoober 2013
Täna, 24. oktoobril tähistab korp! Lembela enda 89. aastapäeva. 
Korp! Lembela ajalugu sai alguse sügisesest Tartust, kui kaksteist neidu, keda ühendas omavahel tugev sõprus, asutasid 24. oktoobril 1924. aastal naiskorporatsiooni Lembela.
Korp! Lembela tegutses ja kasvas kuni 1937. aastani, kui korporatsioon erakorralise koosoleku otsusega likvideeriti. Põhjuseks oli eelkõige Tartu Ülikooli määrus, millega kehtestati üliõpilasorganisatsioonidele minimaalne liikmete arv.
1940-ndatel aastatel sulges Nõukogude võim kõik akadeemilised organisatsioonid. Hoolimata likvideerimisotsusest ja keerulistest oludest Nõukogude võimu all ei hääbunud korp! Lembela vaimsus ja põhimõtted, kuna neid pidasid kalliks ja kandsid isekeskis edasi allesjäänud liikmed. 
30. märtsil 1990. aastal taasasutati korp! Lembela Tallinnas, kuhu on sellest ajast koondunud ka korporatsiooni igapäevane tegevus ning ligikaudu 170-liikmeline liikmeskond. Täna, 89 aastat hiljem saame tunda uhkust, et korp! Lembela asutamisaegseid põhiväärtusi – sõprust, ausust ja kohusetruudust – kannab au ja uhkusega edasi kogu korp! Lembela aktiivne liikmeskond.  
 
Elagu, kasvagu, õitsegu korporatsioon Lembela igavesti!