Mis on Lembela

Korporatsioon Lembela liikmeskond koos tegevliikmete, rebaste ja vilistlastega on nüüdseks ligikaudu 170 inimest. Liikmeid on erinevatest ülikoolidest – Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikooli Õigusinstituudist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist jm. Erialade spekter on lai. Korporatsioonis on üliõpilasi nii humanitaar- kui ka reaalaladelt, meie seas on insenere, juriste, õpetajaid, psühholooge, kunstnikke, majandusinimesi, koreograafe, ajakirjanikke jt. Suhtlemine mitmesuguseid eri- ja elualasid esindavate tudengite ja vilistlastega on silmaringi avardav ja põnev.

Liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine ja viisaka etiketi järgimine on korporatsioonis elementaarne, nii kujuneb väärikas haritlane. Teadusliku töö tõhustamist peetakse väga tähtsaseks. Nii mõnigi õppiv üliõpilane saab innustust oma õpingute lõpetamiseks.

Kõik eelpool nimetatu toimub aga vabas ja huvitavas vormis, olles samal ajal tore vaba aja veetmise võimalus. Käiakse koos koosolekutel, korraldatakse ettekandeõhtuid, balle, teatriõhtuid, stiilipidusid, tegeletakse spordiga, lauldakse ja peetakse lauluvõistlusi, tantsitakse ja õpitakse tantsima, kohtutakse teiste korporatsioonide ja seltsidega ning tähistatakse isamaalisi tähtpäevi. See on võimalus leida tegevust ja rakendust valdkonnas, mis on huvipakkuv, samas arendav ja lõbus.

Eespool mainitu hõlmab ka ulatuslikke võimalusi leida palju uusi toredaid sõpru ja mõttekaaslasi. See on üheks võimaluseks aduda sügavamalt ülikooli akadeemilisust, süvendada haritust ning avastada ja arendada endas peituvaid andeid.

Kui soovid meiega paremini tuttavaks saada, kirjuta otse meie rebasevanemale rebasevanem@lembela.ee või üldisele e-posti aadressile lembela@lembela.ee.