Akadeemilised organisatsioonid Eestis

Esimesed Euroopa ülikoolid asutati 12. ja 13. sajandil, samast ajast pärinevad ka esimesed tudengite ühendused, mida võib pidada akadeemiliste organisatsioonide alguseks. Esimesed akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid Tartu ülikoolis kujunesid 17. sajandil, kui loodi Tartu ülikool, eeskuju organisatsioonidele võeti Rootsi ülikoolidest. Tartu ülikooli taasavamisel 1802. a. kujunes Tartust võimas tudengilinn, kus valitsesid juba saksa kombed ning üliõpilaskorporatsioonid olid kohalik eliit. Korporatsiooni sisse saamine kujunes raskemaks vaesematele tudengitele ning Tartu linnas valitsesid tudengite hulgas baltisaksa kombed.

19. sajandil algas eesti ärkamise aeg. Oluliseks muutus eesti keele ja kultuuri säilitamine.  Eestluse väärtustamisel oli suur ülesanne Eesti Üliõpilaste Seltsil, kes alustas „Kalevipoja õhtutega“ 26. märtsist 1870.

Korporatsioon Lembela sõprusorganisatsioonid

Korporatsioon Leola

Korporatsioon Leola asutati Tallinnas 16. oktoobril 1920. aastal. Korporatsiooni nimi valiti muistse Eesti vabadusvõitleja Lembitu linnuse nime järgi. Leola diviisiks sai Age quod agis  (tee, mis teed), mille sügavam mõte on, et mida iganes sa teed, tee seda hästi. Korporatsiooni värvideks valiti violett, kollane ja valge, mis vastavalt sümboliseerivad truudust, tublidust ning ausust.

Korp! Leola on ainus praegu tegutsev Eesti korporatsioon, mis kogu aeg on tegutsenud ainult Tallinnas. Ka aastail 1933–1936, kui Tallinnas katkestati tehnilise kõrghariduse andmine ning selle asemel avati tehnikaharu Tartu Ülikooli juures, jäi Leola Tallinna ja võttis aktiivselt osa selgitustööst tehnilise kõrghariduse jätkamise eest pealinnas.

Sõprusleping korp! Leola ja korp! Lembela vahel sõlmiti 22. juunil 1997.

Vaata lisaks www.leola.ee

korp!! Lembela ja Leola 25. sõpruslepingu aastapäeval osalejad

Korporatsioon Selga

Korporatsioon Selga on läti naiskorporatsioon, mis asutati 17.02.1927 Riias.  Mõte luua naiskorporatsioon tuli Riia tudengitel Läti Vabariigi aastapäeval 18. novembril 1926. a.  Korporatsioon Selga värvid on kollane-sinine-hõbedane. Kollane tähendab elurõõmu ja päikselist tööd. Sinine on vaimu sügavus ja teadus. Hõbedane tähendab halli argipäeva muutmist hõbedaselt säravaks. Korporatsioon Selga lipukiri on: Loo ennast isamaa, töö, ilu ning teaduse heaks!
Kartell-leping korp! Selga ja korp! Lembela vahel sõlmiti 29. mail 2011.
Vaata lisaks www.selga.lv

Akadeemilised meesorganisatsioonid Eestis

Eesti Üliõpilaste Selts

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.eys.ee

korp! Vironia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
vironia.ee

korp! Fraternitas Estica

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.cfe.ee

Üliõpilasselts Liivika

Tegutseb Tartus
www.liivika.ee

korp! Sakala

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.sakala.ee

korp! Ugala

Tegutseb Tartus
www.korpugala.ee

korp! Rotalia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.rotalia.ee

korp! Fraternitas Liviensis

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.liviensis.ee

korp! Leola

Tegutseb Tallinnas
www.leola.ee

korp! Revelia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.revelia.ee

korp! Tehnola

Tegutseb Tallinnas
www.tehnola.ee

Üliõpilasselts Raimla

Tegutseb Tartus
www.raimla.ee

korp! Fraternitas Tartuensis

Tegutseb Tartus
www.tartuensis.ee

korp! Arminia Dorpatensis

Tegutseb Tartus
www.arminia.ee

Akadeemilised segaorganisatsioonid Eestis

Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
www.pohjala.ee

Eesti Üliõpilaste Selts (EYS) Veljesto

Tegutseb Tartus
www.veljesto.ee

Üliõpilasühing Fraternitas Fennica

Tegutseb Tartus
www.fratfennica.com