Külalisõhtud

Korporatsioon Lembela külalisõhtu on Lembelat tutvustav üritus, mil Lembela avab oma konvendikorteri uksed akadeemilistesse organisatsioonidesse mittekuuluvatele huvilistele.

Oodatud on kõrgkoolis õppivad või kõrgkooli lõpetanud naissoost isikud, kellel on huvi korporatsioonide tegevuse vastu ja seega on potentsiaalsed uued Lembela liikmed. Külalisõhtul on võimalik saada ülevaade ja esimene mulje korp! Lembela tegemistest, tavadest ja liikmetest.

Külalisõhtu formaadiks on Lembela liikmete soe ja sõbralik kohtumine oma külalistega kohvitassi juures. Õhtu käigus näevad külalised ära meie konvendiruumid ja kuulevad põhjalikku ettekannet akadeemiliste organisatsioonide ja nende hulgas Lembela ajaloost, põhimõtetest ning elust korp! Lembela magister referendi poolt. Külalisõhtu üheks osaks on tavaliselt rebasereferaadi ettekanne korp! Lembela rebase poolt mingil üldiselt huvipakkuval teemal. Sageli tutvustatakse külalisõhtul ka mõnd korporatsioonide traditsiooni – näiteks lauldakse ehk tehakse cantus’t korporatsioonide kommete kohaselt. 

Toimub tutvumisring, kus nii korp! Lembela liikmed kui ka külalised räägivad lühidalt iseendast ning Lembela liikmed jagavad oma kogemusi korporatsioonis. Siis on õhtu edenedes juba lihtne vestlust jätkata vabas vormis ja külalistel saada vastused oma küsimustele.

Külalisõhtud toimuvad iga semestri alguses kahel või kolmel õhtul. Informatsioon toimumise aegade kohta on korp! Lembela kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites ning ülikoolides asuvatel infostendidel. 

2023. aasta sügisesed külalisõhtud toimuvad:

  • 13.09.2023 kell 19:00 aadressil Tatari 12, Tallinn (korporatsioon Leola konvendikorter)
  • 26.09.2023 kell 19:00 aadressil Kaarli pst 5-2, Tallinn
  • 5.10.2023 kell 19:00 aadressil Kaarli pst 5-2, Tallinn

Kui sa ei jõudnud külalisõhtule, aga tunned meie vastu huvi, võid kirjutada meie rebasevanemale: rebasevanem@lembela.ee.