Lembela üritused

Lembelas on palju toimetamist argitegemiste ja ametlike sündmustega ning lisaks on traditsioonilised üritused, millest on oodatud osa võtma kõik akadeemilised organisatsioonid ja teinekord ka külalised. Lisaks külastatakse teisi akadeemilisi organisatsioone ja sageli korraldatakse koos ägedaid üritusi, näiteks stiilipeod, kokteili- ja tantsuõhtud ning kontserdi- ja teatrikülastused.

Lembelensad osalevad alati volbriüritustel Tartus ning  Eesti Vabariigi aastapäeva rongkäigus jm pidulikel sündmustel.

Tegevust on palju-palju ja igavaid õhtuid ei ole enam korporandi elus olemas!

Igapäevane tegevus

Igal nädalal toimuvad koosolekud, mis on kaasvõitlejatele ja rebastele kohustuslikud. Koosolekutel otsustatakse konvendielu tähtsate küsimuste üle, arutatakse eesootavate ürituste sisu, tähistatakse sünnipäevasid ja tehakse ettepanekuid konvendielu paremaks muutmiseks. Aeg-ajalt toimub pärast koosolekut cantus-tund, mis on on laulutund, kus lauldakse isamaalisi- ja tudengilaule ning arendatakse liikmete lauluoskust. Samuti toimuvad igal nädalal rebasetunnid, mida viib läbi rebasevanem ja kus osalemine on rebastele kohustuslik. Rebasetundides õpetab rebasevanem rebastele korp! Lembela kodukorda ja traditsioone ning ka teiste akadeemiliste organisatsioonide sümboolikat ja tavasid. Iga naiskorporant peab oskama tantsida. Nii toimuvad igal semestril vähemalt korra nädalas tantsukursused, millest enamjaolt võtavad osa rebased, kuid viimastel aastatel on need kogunud suurt populaarsust ka värvikandjate seas. Üldiselt on igal nädalal meie konvendiruumides valve ning võtame vastu külalisi. Valved toimuvad neljapäeviti 19:15 – 22:00 meie konvendiruumides.

Traditsioonilised üritused

Lembe- ja naljalaulude võistlus

Korporatsioon Lembela akadeemilise aasta üks suursündmusi on lembe- ja naljalaulude võistlus Lembelaul. See on korp! Lembela poolt korraldatav lauluvõistlus, kuhu on osalema oodatud kõik akadeemilised organisatsioonid. Esimest korda toimus Lembelaul juba 1994. aastal. Seega võib öelda, et Lembelaul on leidnud endale kindla koha akadeemiliste organisatsioonide ürituste maastikul ning on saanud ettevõtmiseks, mida igal aastal oodatakse. Toimub kaks vooru: lembelaulude ja naljalaulude voor. Lembelaulude voorus esitatakse kodus ettevalmistatud etteasted. Naljalaulude voorus antakse võistlejatele idee, millest lähtudes tuleb neil etteantud aja jooksul naljalaulu number luua. Igal Lembelaulul lisavad üritusele värvi toredad vaheetteasted Lembela liikmetelt ja külalisesinejatelt.  Lembelaule hindab muusikaga seotud või muidu tuntud inimestest koosnev žürii. Võitja saab auhinnaks südamekujulise padja. 

Lembela padi

Lembeliug

Teine pikaajaliste traditsioonidega üritus, mida korp! Lembela akadeemilistele organisatsioonidele korraldab, on Lembeliug. Nimelt kutsub korp! Lembela vastlapäeval või vastlapäeva paiku akadeemiliste organisatsioonide liikmeid uisuplatsile uisutama. Mõnel korral on uisutamise asemel ka kelgutatud. Sportlikule osale järgneb meeleolukas üritus seltskondlike tubaste tegevustega korp! Lembela konvendiruumides. Lembela pakub vastlakukleid, kuuma teed ja glögi ning vastlapäevale kohast programmi. Sageli liitub järelüritusega ka akadeemiliste organisatsioonide liikmeid, kes uisujääle ei jõudnud, kuid tahavad nautida head seltskonda. Vahel mahub kogu see rõõmsameelne seltskond vaevu korp! Lembela konvendiruumidesse ära.

Veredoonorlusvõistlus

Korporatsioon Lembela propageerib akadeemiliste organisatsioonide seas veredoonorlust ning on alates 2000. aastast akadeemiliste organisatsioonide maastikul eest vedanud veredoonorluse võistlust, panustades sel viisil ühiskondlikult tähtsasse ettevõtmisesse. Veredoonorluse võistluse raames on aastate jooksul akadeemiliste organisatsioonide liikmed Tallinnas ja Tartus verd annetanud rohkem kui 1000 liitrit. Võistlus toimub peaaegu kogu aasta vältel. Kord aastas kuulutatakse üks võistlus lõppenuks, tehakse kokkuvõtted ja kuulutatakse välja kõige enam verd annetanud akadeemilised organisatsioonid. Veredoonorluse võistluse lõpetamiseks ning enim panustanud organisatsioonide tänamiseks ja autasustamiseks on korp! Lembela sageli korraldanud piduliku ürituse.

Lembela raamatuklubi

Korporatsioon Lembela raamatuklubi on üritus, mis toimub üks või kaks korda aastas meie liikmete endi initsiatiivil, et motiveerida meid rohkem lugema ja uusi teadmisi ammutama. Igal raamatuklubi õhtul, selleks ajaks kui raamat on loetud, kutsutakse külla ka autor, tõlkija või keegi raamatuga lähedalt seotud külaline. Nii on meil külas käinud näiteks Indrek Hargla, Loone Ots, Terry Pratchet “Kettamaailma” sarja eestikeelsete raamatute toimetaja Krista Kaer jpt. Lembelensad on usinad lugejad.