Eesmärk

Korporatsioon Lembela on akadeemiline organisatsioon – tähtsustame haridust ja haritust. Peame oluliseks akadeemiliste teadmiste arendamist, au sees on sportlikud ja kultuurilised tegevused. Tähtis on liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine ja viisaka etiketi järgimine.

Meie põhiväärtusi kannavad kolm lipuvärvi:

  • Helebeež  – Sõprus. Toetame oma liikmeid vastastikku, hoiame sõprussidemeid ja arendame koostööd.
  • Roheline  – Ausus. Peame oluliseks eetilisust, kõlbelisust, vastastikust lugupidamist ja head käitumist;
  • Violetne  – Kohusetruudus. Oleme truud oma maale – Eestile, rahvale ja üksteisele; säilitame oma tegevuse kaudu eesti rahvust, keelt ja kultuuri.

Aatelisus, sidusus, sõpruskond

Meie jaoks on oluline isamaaliste väärtuste hoidmine ja meelsuse kujundamine, õppides ja õpetades noori armastama oma maad – Eestit.

Oleme ka sidususe loojad ja hoidjad ühiskonnas – korporatsioonist võib leida inimesi väga erinevatest ühiskonnakihtidest, staatusest, asukohast, erialalt ja vanuselt. Külg-külje kõrval sõpruses-aususes-kohusetruuduses koostoimides loome ja süvendame inimeste- ja põlvkondadevahelist sidusust ning ühiskonna terviklikkust.

Haridus ja haritus

Korporatsioon Lembela on akadeemiline organisatsioon – tähtsustame haridust ja haritust. Peame oluliseks akadeemiliste teadmiste arendamist, au sees on sportlikud ja kultuurilised
tegevused.

Lembela Ester Mägi juubelikontserdil

Apoliitilisus ja eluaegne liikmelisus

Korp! Lembela on apoliitiline organisatsioon. Korporatsioonis kehtib eluaegsuse printsiip ehk kui selle liikmeks astutakse, ollakse korporatsiooni täieõiguslik liige kogu elu.