Seltskonnakultuurist akadeemilistes organisatsioonides

Akadeemilises organisatsioonis tähtsustatakse haridust ja haritust. Olulised on akadeemiliste teadmiste arendamine, aga ka sportlikud ja kultuurilised tegevused. Tähtis on liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine, tantsuoskus ja viisaka etiketi järgimine. Seetõttu on säravad ja mitmekülgsed seltskondlikud ettevõtmised akadeemiliste organisatsioonide tegevuse lahutamatu osa – seda juba organisatsioonide algusaegadest saadik.  

Kuna akadeemilise organisatsiooni liige ollakse tavaliselt kogu elu, rikastavad akadeemiliste organisatsioonide üritusi oma kohaloluga sageli väga erineva vanuse ja organisatsiooni kuulutud ajaga liikmed ning aja jooksul kujuneb igal liikmel meeldiv tutvusringkond, kellega on võimalik kogu elu jooksul toredalt läbi käia ning ikka ja jälle kohtuda. Sellele seltskondlikule läbikäimisele loovad särava raamistiku akadeemiliste organisatsioonide ürituste pikaajaliste traditsioonidega elemendid.

Aastapäevad ja perekonnaõhtud

Korporatsioon Lembela aasta üks tähtsündmusi on Lembela aastapäeva tähistamine oktoobris. Osa aastapäeva üritustest siseüritused, nende seas korporatsioonide siseelu kõige olulisem sündmus kommerss. Kommersile järgnevale peoõhtule, nn perekonnaõhtule on aga oodatud ka Lembela liikmete kaaslased ja teiste akadeemiliste organisatsioonide esindajad. Perekonnaõhtu on peoõhtu kõnede, õnnitluste, elava muusika, tantsu, maitsvate hõrgutiste ja rebaseteatriga. Kogu päev ja õhtu möödub väga pidulikus hõngus. Rebaseteater on korporatsiooni rebaste poolt ettevalmistatud vaimukas etteaste, mis võib olla erinevas vormis – näitemäng, laul, luule, tants, video või hoopis mingi kombinatsioon nendest. Pildil on lembelensad tähistamas järjekordset aastapäeva 2022 aasta sügisel.

Korporatsioon Lembela kommerss

Aktused ja ballid

Korporatsioon Lembela esindus osaleb õnnitlustega teiste akadeemiliste organisatsioonide aastapäevadel ning vastupidi – akadeemilistel organisatsioonidel on kena komme üksteisega tihedalt läbi käia ja üksteist tähtpäevadel tervitada. Ümmargusi aastapäevi tähistatakse eriti suurejooneliselt – toimuvad ballid, aktused, konverentsid jpm. Daamidel on seljas pidulikud kleidid, meestel must lips, tantsitakse, vesteldakse ning veedetakse koos meeldivalt aega ning pidu võib kesta kuni varajaste hommikutundideni. Tantsuoskus on oluline ning tantsukursustega alustatakse juba rebaseajal. 

Kõned, laulud ja sõnavõtud

Koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega tähistab korp! Lembela Eesti Vabariigi aastapäeva, osaledes päikesetõusul pidulikul lipuheiskamisel Pika Hermanni torni ja akadeemiliste organisatsioonide rongkäigus. Pärast seda kogunevad Lembela liikmed alati mõnda kenasse kohvikusse või korp! Lembela konvendiruumidesse lõunasöögile, mille programmi kuulub isamaaline kõne ja päevakohased laulud. Kõned ja laulud on tähtsal kohal mitmesugustel korporatsiooni üritustel. Kõnesid peavad erinevates olukordades erineva staatusega liikmed – rebastest auvilistlasteni. On väga tavapärane, et mõnel järjekordsel meeldival koosviibimisel võtab korporant viisi üles ja teeb cantust, millega liituvad koheselt ka kõik teised. Igal korporandil on isiklik lauluraamat mille ta saab juba rebaseajal.   

Volber

Kevadel ootavad kõik akadeemilised organisatsioonid volbriõhtut, mil Tartus toimub akadeemiliste organisatsioonide rongkäik peatustega Tartu Raekoja ja Tartu Ülikooli peahoone ees, mille raames antakse üheks päevaks võim Tartu linnas üle tudengitele. Õhtul kutsuvad kõik Tartus tegutsevad akadeemilised organisatsioonid teisi akadeemilisi organisatsioone enda korraldatavatele meeleolukatele üritustele. Esinevad tuntud ansamblid, muusikakollektiivid, etendatakse rebaseteatreid, mõned organisatsioonid pakuvad oma hoovis grill-liha ja muud head-paremat, käib tants ja trall. Volbriöö möödubki akadeemiliste organisatsioonide liikmetel üksteise konvendiruume külastades, rõõmsalt vanade ja uute tuttavatega kohtudes ning tähistades. Hommikul toimuvad erinevates organisatsioonides kaatripäevad või supihommikud, kus saab kosutavat sööki ja jooki, et pärast eelmise öö sündmusi taas end värskena tunda.

Seltskondlikud koosviibimised

Akadeemilisel maastikul on veel palju muid seltskondlikke ja ka akadeemilisi üritusi, nii korporatsioonisiseseid kui ka koos ühe või mitme teise akadeemilise organisatsiooniga. Tubasematest tegevustest võib välja tuua referaadi- ja muid ettekandeõhtuid, erinevaid koolitusi, teatri-, kontserdi- või muuseumikülastusi, seltskonnatantsu kursusi, stiilipidusid jne. Sportlike tegevuste hulka kuuluvad suve- ja talvepäevad, matkad, ühised treeningud jpm. Kõikidel üritustel ollakse üksteise vastu viisakad ja sõbralikud.  

Korporatsioon Lembela kaks liiget end peeglist vaatamas