Igapäevane tegevus

Korporatsioon Lembela tegevus koosneb paljudest ametlikest ja mitteametlikest üritustest. 

Ametlike ürituste hulka kuuluvad koosolekud, rebasetunnid, külalisõhtud, cantus-tunnid, Lembe- ja naljalaulude võistlus, kommerss ning muud juhatuse poolt ametlikeks kuulutatud üritused. Mitteametlike ürituste hulka kuuluvad näiteks suvepäevad, tantsukursused ja muud lembelensade poolt korraldatavad ettevõtmised.

Igal nädalal toimuvad koosolekud, mis on kaasvõitlejatele ja rebastele kohustuslikud. Koosolekutel otsustatakse konvendielu tähtsate küsimuste üle, arutatakse eesootavate ürituste sisu, tähistatakse sünnipäevasid ja tehakse ettepanekuid konvendielu paremaks muutmiseks. Aeg-ajalt toimub pärast koosolekut cantus-tund, mida viib läbi magister cantandi ja millest võtavad osa nii värvikandjad kui ka rebased. Cantus-tund on laulutund, kus lauldakse isamaalisi- ja tudengilaule ning arendatakse liikmete lauluoskust.

Samuti toimuvad igal nädalal rebasetunnid, mida viib läbi rebasevanem ja kus osalemine on rebastele kohustuslik. Rebasetundides õpetab rebasevanem rebastele korp! Lembela kodukorda ja traditsioone ning ka teiste akadeemiliste organisatsioonide sümboolikat ja tavasid. Rebasevanema õlul lasub vastutusrikas ülesanne kasvatada rebastest aktiivsed ja kombekad akadeemilise maailma liikmed.

Iga naiskorporant peab oskama tantsida. Nii toimuvad igal semestril vähemalt korra nädalas tantsukursused, millest enamjaolt võtavad osa rebased, kuid viimastel aastatel on need kogunud suurt populaarsust ka värvikandjate seas.

Üldiselt on igal nädalal meie konvendiruumides valve ning võtame vastu külalisi. Praeguse olukorra tõttu valveid ei toimu.

                   Lembelensad auvil! Ester Mägi juubelikontserdil